V4 peliprosentit

Ylivieska - Sunnuntai 13.02.2011
Tilanne 13.02.2011 17:20:47 vaihto 50980,36 €k
i
l
p
a
i
l
i
j
a
t
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
V4-1
43
P
17
4
2
P
3
10
4
P
4
13
V4-2
19
2
1
P
7
33
3
P
2
3
10
6
13
P
2
1
V4-3
5
P
P
P
P
50
11
8
26
P
V4-4
P
P
22
2
5
25
P
6
P
P
P
40